اخبار گروه

قابل توجه دانشجويان ترم 8 اتاق عمل
چهارشنبه, 26 مهر 1396
با توجه به تغيير سرپرستاران اتاق عمل هاي مرکزي و اورژانس بيمارستان امام رضا (ع)، مسئوليت کارآموزي دانشجويان به سرپرستاران جديد اتاق عمل واگذار خواهد شد. لذا دانشجويان توجه داشته باشند در اتاق عمل مرکزي مسئوليت کارآموزي با سرکار خانم عباس نيا و در اتاق عمل اورژانس با جناب... ادامه مطلب...
پيوستن يک عضو جديد به گروه اتاق عمل و هوشبري
دوشنبه, 17 مهر 1396
سرکار خانم الهام کريمي به عنوان مربي گروه اتاق عمل و هوشبري به عضويت اين گروه درآمدند. ايشان از ابتداي نيمسال تحصيلي 97-1396 به عنوان مربي در کارآموزي اتاق عمل مرکزي بيمارستان امام رضا (ع) مشغول به آموزش باليني دانشجويان شده اند. اعضاي گروه اتاق عمل و هوشبري، ورود ايشان را خوشامد... ادامه مطلب...
تشکيل جلسه گروه اتاق عمل و هوشبري
دوشنبه, 17 مهر 1396
جلسه گروه اتاق عمل و هوشبري در تاريخ پنجشنبه سيزدهم مهرماه 1396 تشکيل شد. در اين جلسه که با حضور اعضاي گروه تشکيل شد مسائل آموزشي مربوط به شروع نيمسال تحصيلي جديد بررسي و تبادل نظر شد. در مورد مسائل مربوط به  کارآموزي ريکاوري و افزايش کيفيت آن بحث و تبادل نظر شد. عضو جديد گروه... ادامه مطلب...
لزوم توجه دانشجويان به اهداف کار آموزي ها
دوشنبه, 17 مهر 1396
اهداف کارآموزي هاي گروه اتاق عمل و هوشبري در سايت گروه قرار گرفته است و دانشجويان محترم گروه اتاق عمل و هوشبري به اين نکته توجه کنند که اين اهداف در جهت ارتقاي مهارت هاي شما و بر اساس کوريکولوم آموزشي رشته تهيه شده است. بنابراين دستيابي به اين اهداف تضمين کننده کيفيت آموزش... ادامه مطلب...

درباره گروه

گروه اتاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي مشهد، در سال 1357 شکل گرفته است. اين گروه از سال 1357 در مقطع کارداني اتاق عمل و از سال 1364 در مقطع کارداني هوشبري و از سال 1387 تا کنون در مقطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته ي اتاق عمل و هوشبري اقدام به پذيرش دانشجو نموده است. پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ناپيوسته تا سال 1394 ادامه يافت و از آن به بعد با توجه به سياست هاي وزارت بهداشت، پذيرش دانشجو در اين مقطع متوقف گرديد. در حال حاضر، اين گروه در دو مقطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته در هر دو رشته ي اتاق عمل و هوشبري دانشجو دارد. در رشته ي اتاق عمل در دو مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مجموعا 100 نفر دانشجو وجود دارد که هر سال در یک نوبت در نیمسال دوم (بهمن ماه) پذیرش می شود در حال حاضر در ترم های 1 و 3 و 5 و 7 پیوسته و ترم 3 ناپیوسته در حال تحصیلند. در رشته هوشبری در دو مقطع کارشناسی پیوسته و نا پیوسته مجموعا 102 دانشجو وجود دارد که هر سال در یک نوبت نیمسال مهر ماه پذیرش شده ودر حال حاضر در ترم های 4 و 6 و 8 پیوسته و ترم 4 ناپیوسته در حال تحصیلند. عرصه ي آموزش تئوري دانشجويان و مرکز آموزش مهارت هاي باليني براي فراگيري مراقبت ها قبل از ورود به عرصه هاي کارآموزي در دانشکده پرستاري و مامايي مشهد قرار دارد. واحدهاي کارآموزي و کارورزي دانشجويان در بيش از 15 بخش اتاق عمل جنرال و تخصصي در بيمارستان هاي تابعه ي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ارائه مي شود. اساتيد و اعضاي هيئت علمي اين گروه، ترکيبي از اساتيد با تجربه و جوان هستند که اين موضوع بر اعتبار و پويايي اين گروه دلالت دارد. کادر آموزشی ثابت گروه 6 نفر عضو ثابت (3نفر عضو هیئت علمی با مدرک PHD و 3 نفر با مدرک فوق لیسانس) و بکارگیری دانشجویان PHD در حال تحصیل در دانشکده که عضو هیئت علمی سایر دانشکده ها هستند و در انتقال رویکرد های مختلف آموزش بسیار مفیدند. ادامه مطلب...