درباره گروه

درباره گروه

گروه اتاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي مشهد، در سال 1357 شکل گرفته است. اين گروه از سال 1357 در مقطع کارداني اتاق عمل و از سال 1364 در مقطع کارداني هوشبري و از سال 1387 تا کنون در مقطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته ي اتاق عمل و هوشبري اقدام به پذيرش دانشجو نموده است. پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ناپيوسته تا سال 1394 ادامه يافت و از آن به بعد با توجه به سياست هاي وزارت بهداشت، پذيرش دانشجو در اين مقطع متوقف گرديد. در حال حاضر، اين گروه در مقطع کارشناسي پيوسته در هر دو رشته ي اتاق عمل و هوشبري دانشجو دارد. در رشته ي اتاق عمل در دو مقطع کارشناسی پیوسته مجموعا 100 نفر دانشجو وجود دارد که هر سال در یک نوبت در نیمسال دوم (بهمن ماه) پذیرش می شود در حال حاضر در ترم های 1 و 3 و 5 و 7 در حال تحصیلند. در رشته هوشبری در مقطع کارشناسی پیوسته مجموعا 54 دانشجو وجود دارد که هر سال در یک نوبت نیمسال مهر ماه پذیرش شده ودر حال حاضر در ترم های 6 و 8 در حال تحصیلند. آخرين گروه از دانشجويان کارشناسي ناپيوسته هوشبري و اتاق عمل در بهمن ماه 1396 از اين دانشکده فارغ التحصيل شدند. عرصه ي آموزش تئوري دانشجويان و مرکز آموزش مهارت هاي باليني براي فراگيري مراقبت ها قبل از ورود به عرصه هاي کارآموزي در دانشکده پرستاري و مامايي مشهد قرار دارد. واحدهاي کارآموزي و کارورزي دانشجويان در بيش از 15 بخش اتاق عمل جنرال و تخصصي در بيمارستان هاي تابعه ي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ارائه مي شود. اساتيد و اعضاي هيئت علمي اين گروه، ترکيبي از اساتيد با تجربه و جوان هستند که اين موضوع بر اعتبار و پويايي اين گروه دلالت دارد. کادر آموزشی ثابت گروه 6 نفر عضو ثابت (4 نفر عضو هیئت علمی با مدرک PHD و 3 نفر با مدرک فوق لیسانس) و بکارگیری دانشجویان PHD در حال تحصیل در دانشکده که عضو هیئت علمی سایر دانشکده ها هستند و در انتقال رویکرد های مختلف آموزش بسیار اثر گذار هستند.

امکانات وزیر ساختهای آموزشی:

- وجود دانشکده پرستاری و مامایی مشهد با داشتن کتابخانه ی مجهز و پرقدمت، ساختمان مهارت های بالینی جهت آموزش مهارت های علمی عمومی و تخصصی ،اتاق کامپیوتر با تعداد مناسب سیستم برای دانشجویان،داشتن مقاطع تحصیلی بالاتر در سطح ارشد و PHD (که برای ارتقاي انگیزشی و آموزش و پژوهش دانشجویان ارزشمند است)

- موقعیت مرکزی در شهر و هم جواری با دو مرکز آموزشی-درمانی امام رضا (ع) و قائم (عج)

- وجود اتاق عمل های مجهز با امکانات و اتاق های کافی برای نیل به اهداف آموزشی و مهارتی دانشجویان به نحوی که امکان اجرای اهداف درسی با توجه به ترم تحصیلی دانشجویان فراهم است .

- وجود خوابگاه مجهز و امن در موقعیت خوب شهری و برخوردار از وسایل ایاب و ذهاب

- وجود مراکز تفریحی-ورزشی از جمله استخر سرپوشیده و مجهز و سالن های ورزشی برای رشته های مختلف ورزشی در حد کفایت

- و نهایتا وجود شهری امن و معنوی که در سایه وجود امام رضا (ع)، در تربیت و ایجاد نگرش مثبت و معنوی دانشجویان موثر است.

شما مي توانيد در قسمت هاي مرتبط، در همين سايت با امکانات و توانمندي هاي اين گروه بيشتر آشنا شويد.