برنامه اوليه کارآموزي هاي نيمسال دوم 97-1396

برنامه کارآموزي هاي نيمسال آينده جهت رويت دانشجويان در سايت قرار مي گيرد. دانشجويان محترم برنامه رابه دقت بررسي و تعداد روزهاي کارآموزي خود را با ساير همکلاسي ها مقايسه نماييد. ضمنا دانشجوياني که به دلايلي ترم تحصيلي آنان با همکلاسي هاي خودشان پيش نرفته، دانشجويان مهمان و انتقالي و ... که بايد در برنامه باشند، برنامه را بررسي کنند. چنانچه مغايرتي در برنامه وجود دارد به اطلاع گروه (سرکار خانم دکتر محسن پور يا جناب آقاي نوروزي) برسانيد. بديهي است ملاک مراجعه دانشجو به بخش برنامه ي نهايي است که 15 بهمن ماه روي منوي اصلي سايت قرار خواهد گرفت.

اتاق عمل ترم 3

اتاق عمل ترم 5

اتاق عمل ترم 7

هوشبري ترم 8