امکانات

 

سايت گروه

سايت گروه اتاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي مشهد به عنوان يک مسير ارتباطي مناسب جهت انجام امور آموزشي و اطلاع رساني در اختيار دانشجويان، داوطلبين و مراجعين عمومي قرار دارد. در منوهاي سمت راست سايت، مطالب مفيد مورد نياز دانشجويان و اعضاي گروه قرار گرفته است. در قسمت مطالب آموزشي، کليه جزوات، اسلايدهاي کلاس ها و مطالب آموزشي در مورد اعمال جراحي و بيماري هاي مختلف که توسط اساتيد و دانشجويان گروه تهيه شده است قابل دسترسي است.

اطلاعات مربوط به دسترسي به اعضاي گروه، برنامه هفتگي اساتيد، برنامه هاي کارآموزي و کلاس دانشجويان و تقريبا هر مطلبي که به صورت روزانه مورد توجه افراد باشد در اين سايت به راحتي و سهولت در اختيار دانشجويان قرار گرفته است.

در منوي سمت چپ، آخرين اخبار گروه، گزارش بازديدهاي مدير محترم گروه از کارآموزي ها و تقييرات احتمالي در برنامه هاي کارآموزي به اطلاع مي رسد. وجود يک مسير ارتباطي سريع بين همه ي اعضاي گروه و دانشجويان، که مطالب آن تقريبا هر روزه بازبيني مي شود نقطه قوت بزرگي براي گروه اتاق عمل و هوشبري محسوب مي گردد.

کتابخانه

وجود کتابخانه ي مجهز در دانشکده ي پرستاري و مامايي که کتاب هاي تخصصي هر دو رشته اتاق عمل و هوشبري را در اختيار اعضاي گروه و دانشجويان قرار مي دهد از امکانات مفيد قابل استفاده در گروه اتاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي مشهد است. علاوه بر اين کتابخانه، تعداد زيادي از کتابخانه ها در دانشکده هاي ديگر و بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد وجود دارد که سيستم يکپارچه ي عضويت در کتابخانه هاي دانشگاه و سيستم کتابخانه ي ديجيتال، براي همه ي اعضا و دانشجويان اين امکان را فراهم آورده است که بتوانند از هر کدام از کتابخانه ها کتاب مورد نظر خود را جستجو کنند و امانت بگيرند. ليست کتب مربوط به گروه اتاق عمل و هوشبري در کتابخانه ي دانشکده پرستاري و مامايي به تفکيک در اين قسمت قابل دسترسي است.

ليست کتابهاي رشته ي اتاق عمل                                                 ليست کتاب هاي رشته ي هوشبري

محيط هاي آموزشي باليني

گروه اتاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي مشهد با داشتن تعداد زيادي اتاق عمل عمومي و تخصصي به عنوان محيط آموزشي باليني، امکانات بسيار مناسبي براي آموزش مهارت هاي باليني به دانشجويان اين گروه و عرصه هاي زيادي براي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دارد. برخي از اين عرصه ها که در حال حاضر از نظر پذيرش دانشجو فعال تر هستند به شرح زير مي باشند:

1. اتاق عمل مرکزي بيمارستان اميد: اين اتاق عمل داراي 5 تخت عمل فعال است.

2. اتاق عمل مرکزي بيمارستان امام رضا (ع): اين اتاق عمل داراي 8 تخت عمل فعال است.

3. اتاق عمل اورولوژي بيمارستان امام رضا (ع): اين اتاق عمل داراي 5 تخت عمل فعال است.

4. اتاق عمل قلب باز بيمارستان امام رضا (ع): اين اتاق عمل داراي 6 تخت عمل فعال است.

5. اتاق عمل گوش و حلق و بيني بيمارستان امام رضا (ع): اين اتاق عمل داراي 3 تخت عمل فعال است.

6. اتاق عمل زنان بيمارستان امام رضا (ع): اين اتاق عمل داراي 4 تخت عمل فعال است.

7.اتاق عمل سوختگي بيمارستان امام رضا (ع): اين اتاق عمل داراي 3 تخت عمل فعال است.

8. اتاق عمل مرکزي بيمارستان قائم (عج): اين اتاق عمل داراي 12 تخت عمل فعال است.

9. اتاق عمل اورژانس بيمارستان قائم (عج): اين اتاق عمل داراي 3 تخت عمل فعال است.

10. اتاق عمل قلب باز بيمارستان قائم (عج): اين اتاق عمل داراي 3 تخت عمل فعال است.

11. اتاق عمل گوش و حلق و بيني بيمارستان قائم (عج): اين اتاق عمل داراي 5 تخت عمل فعال است.

12. اتاق عمل مرکزي بيمارستان شهيد کامياب: اين اتاق عمل داراي 6 تخت عمل فعال است.

13. اتاق عمل اعصاب بيمارستان شهيد کامياب: اين اتاق عمل داراي 3 تخت عمل فعال است.

14. اتاق عمل مرکزي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد: اين اتاق عمل داراي 3 تخت عمل فعال است.

15. اتاق عمل چشم بيمارستان شهيد هاشمي نژاد: اين اتاق عمل داراي 2 تخت عمل فعال است.

16. اتاق عمل مرکزي بيمارستان ام البنين: اين اتاق عمل داراي 5 تخت عمل فعال است.

17. اتاق عمل اطفال بيمارستان دکتر شيخ: اين اتاق عمل داراي 5 تخت عمل فعال است.

18. اتاق عمل عروق بيمارستان علي بن ابيطالب (ع): اين اتاق عمل داراي 5 تخت عمل فعال است.

19. اتاق عمل چشم بيمارستان خاتم الانبيا (ص): اين اتاق عمل داراي 6 تخت عمل فعال است.

20. اتاق عمل مرکزي بيمارستان طالقاني: اين اتاق عمل داراي 5 تخت عمل فعال است.

   
     

 

 

مرکز آموزش مهارت هاي باليني

رسالت مرکز:

مرکز آموزش مهارت هاي باليني متعهد است محيطي ايمن براي تدريس و فراگيري مهارت هاي باليني و ارتباطي با هدف همکاري و آموزش بين بخشي، ارتقاء کيفيت مراقبت از بيماران از طريق ارتقاء آموزش مهارت هاي عملي و نگرشي در دانشجويان را فراهم نموده و با ارزيابي و ارزشيابي مناسب، فراگيري مستقل را ترويج دهيم.

هدف:

هدف اصلي مرکز، شبيه سازي يک محيط باليني است بطوري که دانشجويان آموزش مهارت هاي باليني و ارتباطي را با استفاده از انواع وسايل کمک آموزشي (مدل ها) در محيطي آرام و کنترل شده قبل از ورود به محيط هاي واقعي فرا گيرند. البته مرکز جاي آموزش بر بالين بيمار و شرايط واقعي را نمي گيرد، بلکه مکمل آن خواهد بود. همچنين دستيابي به راههاي جديدي در آموزش پرستاري و مامايي را فراهم مي كند.

ويژگي هاي آموزش در مركز:

- کسب مهارت هاي باليني و ارتباطي دانشجو در محيطي آرام و کنترل شده قبل از ورود به محيط هاي باليني

- امکان تکرار مهارت ها در محيط امن براي يادگيري عميق تر

- امکان خودآموزي و يادگيري فعال از طريق اجراي مستقل مهارت ها

- کاهش استرس دانشجو در امر آموزش (يادگيري مهارت ها)

- احترام به حقوق بيمار

موارد استفاده از مرکز مهارت هاي باليني:

- آموزش مهارت هاي باليني به دانشجويان پرستاري و مامايي، اتاق عمل و هوشبري و فوريت هاي پزشکي

- آموزش ضمن خدمت کارکنان مراکز درماني استان

- آموزش ضمن خدمت ويژه پرستاران و ماماهاي شاغل در اورژانس ها و اعضاء‌ کد 99 (احياء) بيمارستان ها

- برگزاري امتحانات عملي دانشجويان

 

امکانات پژوهشي گروه