برنامه نهايي کارآموزيها و کلاسها بهمن 1396

         
    برنامه کارآموزي نيمسال دوم تحصيلي 97-1396    
         
    نسخه نهايي برنامه هاي کارآموزي و کلاسي دانشجويان گروه اتاق عمل و بيهوشي در نيمسال دوم تحصيلي 97-1396 آماده شده و جهت اطلاع در سايت قرار مي گيرد. يک نسخه از اين برنامه در تابلوي اعلانات اداره ي آموزش نصب شده است. اين برنامه ملاک حضور و غياب دانشجو در کارآموزي خواهد بود. براي مطالعه ي قوانين و مقررات مربوط به کارآموزي به قسمت مقررات گروه مراجعه کنيد.
   
         

 

  برنامه کارشناسي پيوسته اتاق عمل ترم 3  برنامه کارشناسي پيوسته هوشبري ترم 5    
         
                                        برنامه کارشناسي پيوسته اتاق عمل ترم 5
 برنامه کارشناسي پيوسته هوشبري ترم 7                 
         
  برنامه کارشناسي پيوسته اتاق عمل ترم 7      
         
  برنامه کلاسي گروه اتاق عمل
برنامه کلاسي گروه هوشبري