برنامه نهايي کارآموزيها و کلاسها

         
    برنامه کارآموزي نيمسال اول تحصيلي 98-1397    
         
    نسخه نهايي برنامه هاي کارآموزي و کلاسي دانشجويان گروه اتاق عمل و بيهوشي در نيمسال اولتحصيلي 98-1397 آماده شده و جهت اطلاع در سايت قرار مي گيرد. يک نسخه از اين برنامه در تابلوي اعلانات اداره ي آموزش نصب شده است. اين برنامه ملاک حضور و غياب دانشجو در کارآموزي خواهد بود. براي مطالعه ي قوانين و مقررات مربوط به کارآموزي به قسمت مقررات گروه مراجعه کنيد.
   
         

 

  برنامه کارشناسي اتاق عمل ترم 2  برنامه کارشناسي هوشبري ترم 7    
         
                                        برنامه کارشناسي اتاق عمل ترم 4                   
         
  برنامه کارشناسي اتاق عمل ترم 6      
         
  برنامه کارشناسي اتاق عمل ترم 8